Helske
online - offline

Lici Penta Web

Helske ltd. je anglická spoločnosť pôsobiaca vo viacerých oblastiach priemyslu a stavebníctva. Primárnym zámerom klienta bolo zvýšiť povedomie o spoločnosti nielen v B2C, ale predovšetkým v B2B segmente.

KDE NÁS NÁJDETE

Svojou prítomnosťou náš môžete poctiť nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike.

Slovensko

Ak nám túžite napísať

sk@liciad.com

Ak by ste nás chceli počuť

+421 2 3810 4999

SK Office

Žilinská 7-9
811 05 Bratislava

Česká republika

Ak nám túžite napísať

cz@liciad.com

Ak by ste nás chceli počuť

+420 603 728 138

Office

Pekařská 403/12
602 00 Brno-střed